Allerzielen Velsen Verlicht 2016

In 2016 vindt geen Allerzielen Velsen Verlicht Viering plaats. Samen met de projectgroep en de gemeente Velsen gaat het bestuur van de Stichting Allerzielen Velsen Verlicht een brainstorm aan over de viering van 2017. In het voorjaar van 2017 leest u hier meer over.

Terugblik Allerzielen Velsen Verlicht 2015

Op veler verzoek vond de viering 2015 plaats op begraafplaats de Biezen in Santpoort-Noord en wel op 28 oktober. De voorafgaande workshop vond plaats op maaandag 12 oktober op de wijkpost in Santpoort. De vrijwilligersavond stond gepland op woensdag 14 oktober. 

Op vrijdag 25 september vond een rondleiding plaats op begraafplaats de Biezen onder leiding van Cor Moolenaar en Rene de Graaf, deskundigen over deze begraafpaats en beiden jarenlang actief voor de vieringen Allerzielen Velsen Verlicht. Ruim 25 mensen bezochten deze rondleiding, de deelnemers waren enthousiast. Allerzielen Velsen Verlicht 2015 Agnes 50 van 91 - kopie

Met veel geweldige vrijwillige inzet en in nauwe samenwerking met de gemeente Velsen is de 7de viering zeer indrukwekkend geweest. De begraafplaats is voor een avond een open ruimte voor ontmoeting en herdenking. Met honderden stormlampen, fakkels, lichtjes en vuur, was een route uitgezet, waarlangs bijna duizend bezoekers de weg volgden naar de mooie rituelen. De uitgelichte bomen versterkten de serene sfeer. Iedereen droeg een lichtje bij zich, zodat met elkaar verbintenis ontstond. De warme chocolademelk of koffie met een verbindende krakeling vergemakkelijkten de ontmoeting. 

Veel bezoekers plantten een bloembol die werd gemarkeerd met een naam of boodschap. In het voorjaar zullen de bolletjes een kleurrijke hart symboliseren.

Het ritueel van het namen zingen raakten velen diep. Op boomstronken zaten de deelnemers rondom de vuurcircel, terwijl de naam van de dierbare overledene als een mantra werd bezongen.

Doel van de Allerzielenviering Velsen Verlicht is de mogelijkheid te bieden om een keer per jaar op een andere manier stil te staan bij de overleden dierbaren. Om de herinnering niet te verzwijgen, maar vooral om het geleefde leven te vieren. Dat is het motto van de viering. Het was een herdenkingsavond met een ingetogen sfeer, vol respect voor de overledenen en de bezoekers.

Allerzielen Velsen Verlicht is voortgekomen uit het concept Allerzielen Alom, ontwikkeld door kunstenaar Ida van der Lee.

Licht op bomen