Versterkt u het Bestuur en/of Projectgroep?

01-04-2018

NIEUWE BESTUURSLEDEN EN PROJECTGROEPLEDEN GEZOCHT

Vacatures binnen Stichting Allerzielen Velsen Verlicht

De Stichting Allerzielen Velsen Verlicht (AVV) stelt zich ten doel het herdenken van de doden te bevorderen door jaarlijks een viering te organiseren voor jong en oud op een van de gemeentelijke begraafplaatsen. Kunst geldt hierbij als inspiratiebron en als motor van de verbeelding. Het motto van de viering is het vieren van het geleefde leven.

Zeer waarschijnlijk wordt de viering 2018 gehouden op De Westerbegraafplaats te IJmuiden op woensdagavond 31 oktober 2018.

Bestuur

Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden die een viering mogelijk maken, zoals de financiën, communicatie in- en extern, zorgdragen voor vergunningen. Het bestuur werkt nauw samen met de uitvoerende projektgroep. Beiden bestaan uit vrijwilligers.

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar, met name in de periode september/oktober.

Periodiek worden de bijeenkomsten van de projectgroep bijgewoond en is het bestuur actief in de voorbereidingen, de dag zelf en de afbouw.

Projectgroep

De leden van de projectgroep zijn o.a. verantwoordelijk voor het bedenken, uitwerken en maken van nieuwe en bestaande kunstrituelen. Tevens dragen zij gezamenlijk de verantwoording voor een goed verloop van de algemene voorbereidingen, de opbouw, de viering zelf en de afbouw.

Om de viering mogelijk te maken worden op de dag zelf en in de voorbereiding vele andere vrijwilligers ingezet. Het werven en coördineren van de vrijwilligers is tevens in handen van de projectgroep.

De projectgroep vergadert vanaf april gemiddeld 1x per maand, vanaf september gemiddeld 2x per maand, vanaf oktober in principe wekelijks. Het maken van de kunstobjecten en voorbereiden van rituelen zal veelal in september en/of oktober plaatsvinden.

Binnen zowel bestuur als projectgroep zijn wij op zoek naar nieuwe leden.

Vacatures

Het bestuur is op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden (man/vrouw).

Belangrijk is affiniteit met het werk van de Stichting.

Een pre is:

  • Kennis van fondswerving, donaties en subsidies
  • Kennis van actief gebruik van social media / website
  • Ervaring met werken met en in een vrijwilligersorganisatie
  • Goede communicatieve vaardigheden

De projectgroep is op zoek naar minimaal twee, bij voorkeur drie nieuwe leden met o.a. de verantwoordelijkheden (een combinatie is ook mogelijk):

1. Catering (man/vrouw)

Taak: De inwendige mens van alle AVV-leden en overige vrijwilligers, in totaal ca. 65 personen, wordt op de dag van de viering door u en uw ‘hulpvrijwilligers’ verzorgd.

U bent verantwoordelijk voor o.a. inkoop/(regelen) lunch/warme maaltijd. Tijdens de viering bent u verantwoordelijk voor het Cateringsplein waar bezoekers tezamen komen voor een kop koffie of thee met wat lekkers.

2. Secretariaat en organisatie (man/vrouw)

Taak: Het notuleren van projectgroepoverleggen, het opstellen en bijhouden van actielijsten en bijbehorende planningen m.b.t. de viering en andere voorkomende administratieve/coördinerende werkzaamheden.

3. Technische ‘handige handen’ (man/vrouw)

Taak: Het maken (meedenken / zagen / timmeren / schilderen / monteren / plaatsen / etc. etc.) van kunstrituelen i.o.v. en i.o.m. de artistiek leider en ritueelbegeleider. Gewenst zijn twee linkerhanden, de kandidaat is bij voorkeur technisch onderlegd, weet van aanpakken en is niet bang voor vuile handen.

4. Ritueelbegeleider (man/vrouw) 

Taak: Tezamen met de overige leden van de projectgroep en onder supervisie van de artistiek leidster bedenken en in een draaiboek uitwerken van nieuwe rituelen bij de kunst. Ook het verfijnen van bestaande rituelen behoort tot de taken van de kandidaat.

De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het bedenken en uitvoeren van rituelen rondom sterven en herdenken in combinatie met kunst.

 

Belangrijk is dat alle projectgroepkandidaten over voldoende tijd en kennis beschikken, nodig voor het goed kunnen vervullen van de (voorbereidende) taken.

Tevens is beschikbaarheid/aanwezigheid op alle dagen in de week van de viering een vereiste.

Voor alle vacatures (Bestuur en Projectgroep) geldt dat het vacatures op vrijwillige basis betreft.

Interesse in of informatie gewenst over één van bovenstaande vacatures?

Bestuursvacature: Neem dan contact op met Lex Bekker, penningmeester (0255-512864) of met Alice Loeters, voorzitter (0255-523086), of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Projektgroepvacature: Graag uw mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Patricia Verboom, voorzitter Projectgroep.

Graag ronden wij eind april 2018 de gesprekken met kandidaten af en gaan we vanaf mei van start met de voorbereidingen.

Dertig mensen bij workshop mozaiek 2017

Bijna 30 mensen hebben dinsdagavond 17 oktober een mooie mozaiektegel gemaakt ter nagedachtenis van iemand die overleden is. Zowel kinderen als volwassenen maakten, onder begeleiding van Annemarie Sybrandy, iets voor hun opa, oma, partner of kind die hen in het verleden is ontvallen. Met kleur, afbeelding of vorm werd uiting gegeven aan de herinneringen. Op dinsdagavond 31 oktober zijn alle tegels te zien tijdens de Allerzielen Viering op de Westerbegraafplaats in IJmuiden. Vanaf 18.30 to 21.00 bent u welkom, natuurlijk vooral ook om aan de hand van de mooie rituelen zelf iemand te herinneren.

Viering 2017

In 2017 vindt de Allerzielen Velsen Verlicht viering plaats op DINSDAGAVOND 31 oktober op de WESTER BEGRAAFPLAATS in IJmuiden.

Voorafgaand aan de Allerzielenviering organiseren we op dinsdag 17 oktober 2017 een workshop waarbij op een creatieve manier aan de herinnering van een dierbare wordt gewerkt. De workshop vindt plaats in de gemeentelijke wijkpost aan de Wijnoldy Daniëlslaan 53 te Santpoort-Zuid. Onder leiding van Annemarie Sybrandy kunt u een moziek maken ter nagedachtenis van uw dierbare(n). De avond begint om 19.00 uur.

De vrijwilligersavond staat gepland op donderdagavond 19 oktober eveneens in de wijkpost te Santpoort-Zuid. De avond begint op 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Voor omwonenden van de Westerbegraafplaats organiseren we op donderdagavond 5 oktober een informatieavond in Buurthuis De Brulboei. De avond begint om 19.30 uur.

Uit de IJmuider Courant

Gepubliceerd 7 november 2012 

SANTPOORT-NOORD - ‘Voor altijd in het hart’, schreef Chantal Moerman (25) op het drijflichtje dat zij woensdagavond te water liet tijdens Allerzielen Velsen in Santpoort-Noord. Haar vader mocht 49 jaar worden. Verloren, maar nog niet vergeten. Samen met honderden anderen werd hij op begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord herdacht tijdens Allerzielen Velsen Verlicht. Kaarsjes worden gebrand, vlinders met een boodschap aan de overledene in het gras gestoken. Bij een vuur huilt iemand in stilte als de naam van een dierbare a capella gezongen wordt. De ruim duizend bezoekers vinden troost in elkaar. Het is de vierde editie van Velsen Verlicht op begraafplaats De Biezen.

Gepubliceerd 3 november 2011 

SANTPOORT-NOORD - Een ’groot verlies’ bestaat niet. Niet als de logische tegenhanger van een ’klein verlies’ althans. Langs het verdriet om een dierbare valt geen meetlat te leggen, zeggen Alice Loeters en Joke Sieraad, organisatoren van Allerzielen Velsen Verlicht. Ieder verdriet is uniek, maar door samen te herinneren kan het een viering worden. Zo’n viering is precies wat Allerzielen Velsen Verlicht beoogt. Een evenement willen Sierraad en Loeters het niet noemen - dat voelt wat vreemd bij een onderwerp als dit. Toch krijgt de avond de sfeer van een ingetogen festival. Tijdens Allerzielen Velsen Verlicht kan iedereen die dat wil naar begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord komen om zijn naasten te herinneren. ,,Als je een leven met iemand hebt gedeeld, is het belangrijk de herinnering aan dat leven in ere te houden.’’, zegt Alice Loeters, die als uitvaartbegeleider weet hoe je met vers en oud zeer om moet gaan. ,,Het is bijna onmogelijk niet te herdenken. Dat gaat privé eigenlijk vanzelf. Mensen denken vaak elke dag aan wie ze hebben verloren. Maar het is ook goed zo’n moment met anderen te delen.’’ Allerzielen Velsen Verlicht wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. De eerste keer ging dat nog onder de noemer Allerzielen Alom, een overkoepelende naam voor een landelijk project van kunstenares Ida van der Lee. Zij is de bedenker van wat Sierraad en Loeters ’Allerzielen nieuwe stijl’ noemen. Die nieuwe stijl bestaat uit een combinatie tussen herdenking en kunst. Ofwel ’rituele kunst’, zoals Joke Sierraad het noemt. Het gaat dan om twee zangeressen die rond een open vuur de namen van de overledenen a capella zingen, om het te water laten van drijflichtjes met een briefje voor de dierbare of om een schommel aan een oude eik, die symbolisch richting hemel zwaait. ,,De combinatie van kunst en ritueel raakt een gevoelige snaar’’, zegt Loeters. ,,Een gevoel van sereenheid, waardoor je gevoelens die normaal moeilijk te uiten zijn, gemakkelijker kunt bereiken. Daardoor kun je ook tot rust kunt komen.’’ Maar er zijn ook simpele handelingen die een vertrouwd gevoel naar boven kunnen brengen, zoals het maken van appelmoes, waarbij de schillers ongetwijfeld met elkaar in gesprek raken. Voor de gelegenheid wordt De Biezen verlicht met kleurige lampen, kaarsen, fakkels en lantarens. Op de katholieke hoogtijdag Allerzielen bidden de gelovigen voor hun overledenen, die zich volgens de leer nog niet in de hemel, maar in het vagevuur bevinden. Door te bidden en een bezoek te brengen aan de begraafplaats, kunnen de nabestaanden de tijd in het vagevuur verkorten. Allerzielen valt op de dag na Allerheiligen, op 2 november. Dat Allerzielen Velsen Verlicht pas een week later op de kalender staat, is geen foutje van de organisatie. ,,We willen dat dit een avond voor iedereen is’’, zegt Joke Sieraad. ,,Niet alleen voor katholiek gelovigen. De secularisatie van de kerk trekt op, de traditionele betekenis van Allerzielen is voor veel mensen verdwenen. Maar de behoefte aan herdenking is er wel.’’ En dus is de datum heel bewust een weekje na de kerkelijke herdenking geprikt. Om de scheiding aan te brengen, maar ook om mensen die wel een herdenkingsmis bijwonen de kans te geven naar beide gelegenheden te gaan.

Gepubliceerd november 2010

Dat het nieuwe herdenken van de doden bestaansrecht heeft, ook onder niet gelovigen werd vorig jaar al bewezen. Dit jaar verzorgden uitvaartverzorger Alice Loeters samen met kunstenares Ida van der Lee en een enorme hoeveelheid vrijwilligers voor de tweede keer Allerzielen Verlicht Velsen.

Begraafplaats De Biezen in Santpoort is al een plaatje op zich maar wanneer op alle mogelijke manieren verlicht en met stemmige muziek is het sprookjesachtig. Lokale kunstenaars en leerlingen van de Duin en Kruidberg Mavo maakten de avond tot een enorm succes. De honderden bezoekers namen buien voor lief. 

Begin oktober konden belangstellenden zich inschrijven voor een workshop herinneringszuilen maken. Ongeveer 50 stuks sierden een veld. Wijnkistjes versierd, beschilderd al dan niet voorzien van tekst brachten een persoonlijke ode aan overledenen. 

Aan de oeroude treurwilg kon men een persoonlijk lint hangen na een wandeling rond de boom. Onder het genot van een snoepje gemaakt van honing van de bijen van De Biezen.


Pagina 1 van 3