Programma 2016

Allerzielen Velsen Verlicht op de Westerbegraafplaats in IJmuiden

Op woensdag 26 oktober vindt de Viering Allerzielen Velsen Verlicht plaats voor het eerst op de Wester begraafplaats in IJmuiden. Het thema van de avond is Licht en Duisternis. De begraafplaats wordt voor de viering aangekleed met licht, vuur, klank en kunst. Het doel van de avond is de doden gezamenlijk te herdenken om wie ze waren en om herinneringen te delen. De begraafplaats krijgt als betekenis als een plek van ontmoeting.

Kunst en rituelen zijn belangrijke onderdelen van de viering. De kunstuitingen hebben een open, interactieve vorm, zodat u er zelf aan deel kan nemen.

Naast vertrouwde rituelen, zullen dit jaar ook verrassende nieuwe rituelen kunnen worden ervaren. Zo kan in het baarhuisje in de verbeelding een portret worden gemaakt. Een nieuw ritueel is het herdenen van overleden baby’s en kinderen en ook kuntt u mensen die op zee zijn gebleven, herdenken.

De avond vindt plaats op woensdag 26 oktober van 18.30 uur tot 21.30 uur.

Informatieavond donderdag 13 oktober in De Brulboei

Op donderdag 13 oktober vindt in buurthuis de Brulboei, Kanaalstraat 66 in IJmuiden, van 19.30 tot 21.30 uur een informatieve avond plaats voor iedereen die verder geïnformeerd wil worden over de inhoud van de avond, de verkeersmaatregelen en plannen mbt verlichting in de straten om de begraafplaats heen.

Het mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u een bijdrage leveren aan de viering: Het rekeningnummer van de Stichting Allerzielen Velsen Verlicht is NL77RABO0126617716.
De Stichting heeft de ANBI-status.

Financiën en financieel verslag 2013

Het fonds Sluyterman van Loo, ouderenprojecten, het coöperatiefonds van de RABO bank Velsen e.o en de gemeente Velsen maakten de viering financieel mogelijk. Zwart Techniek en overige sponsoren (zie sponsors) ondersteunden de viering materieel in de vorm van het aanbieden van een aggregaat en bijv.maaltijden.

Afgelopen jaar was het moeilijk om de financiën rond te krijgen. Subsidies werden ontvangen van de gemeente Velsen, het coöperatiefonds van de RABO bank en het Sluyterman van Loo fonds. De gemeente Velsen heeft ook in natura gesponsord. Op de avond zelf waren er twee fooienpotten, waarin vrijwillige bijdragen zijn gedoneerd. Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg heeft een ruime financiële bijdrage geleverd. De firma Zwart (aggregaat) en een aantal kleinere sponsoren hebben in natura gesponsord. (catering)

Op basis van de voorlopige cijfers (medio december 2013) leidde de viering van 2013 tot een tekort van bijna € 3.650,--. Begroot was een tekort van € 3.000,-

De uitgaven bedroegen € 12.020,-- (begroot was € 14.500,--) en de inkomsten € 8.380,-- (begroot was € 11.500,--). Kijkend naar de uitgaven is te constateren dat voor een waardige viering een bedrag van rond € 12.000,-- noodzakelijk is. Voor onze stichting is het van wezenlijk belang om structureel een even groot bedrag aan inkomsten te genereren. Dat is zowel in 2012 als in 2013 niet mogelijk gebleken.

Het is erg moeilijk om subsidies en donaties binnen te krijgen. Veel organisaties die cultuur in enigerlei vorm uitdragen, hadden tot voor kort structurele subsidie-inkomsten en proberen nu jaarlijks hun producties en projecten financieel rond te krijgen met behulp van eenmalige subsidies. We merken dat het door het toegenomen beroep op fondsen erg moeilijk voor ons is om subsidies binnen te krijgen. Ook op andere fronten is het moeilijk inkomsten te verwerven. De (voorheen al bescheiden) stroom aan donaties van de plaatselijke middenstand is inmiddels behoorlijk opgedroogd, waarbij de crisis een grote rol speelt. Het lijkt wel mogelijk om tijdens de viering meer inkomsten te krijgen via collectebussen, maar hiermee valt het financiële gat niet te dichten. Voor 2014 is een viering (zelfs met een tekort) nog financieel haalbaar, maar in de periode daarna moeten de inkomsten aanzienlijk hoger zijn.

 

Vrijwilligers en Verkeer en Vervoer

 

Vrijwilligers 2013

Vrijwilligers worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 14 oktober, 19.30 uur in de gemeentelijke wijkpost,  W. Danielslaan 53 in Santpoort-Zuid. Ronald Tebra van studio Ritual Art geeft een toelichting op de inrichting van de begraafplaats (visie) en de gekozen kuntvormen. Projectgroep geeft een toelichting op de taken, die door vrijwilligers gedaan worden. Er vindt een inventarisatie plaats wie waar ingezet kan worden.

Op de avond zelf...

Om de avond zelf tot een succes te maken hebben we ook veel vrijwilligers nodig die verschillende werkzaamheden voor de organisatie kunnen uitvoeren zowel overdag als tijdens de viering zelf. We zoeken.........

gastheren of vrouwen die in staat zijn een gastvrije omgeving te realiseren Je voorziet de bezoekers van een hartelijk ontvangst bij een kunstonderdeel waardoor ze zich zeker op hun gemak zullen voelen. Bij vragen ben je instaat uit te leggen wat de bedoeling is van deze kunstuiting.

cateringdames of heren tijdens de avond zal op het centrale plein koffie en thee worden aangeboden aan de bezoekers, op het plein kunnen zij onder het genot van een warme consumptie samen zijn met lotgenoten. Ook zijn er enkele cateringmensen nodig om het terrein op te gaan om de vrijwilligers te voorzien eten en drinken.

heren en dames voor het vuur de locatie zal met licht, klank en vuur geheel worden aangekleed. Er staan vuurkorven, olielampen, fakkels deze moeten natuurlijk blijven branden. Ben je niet bang om met vuur en rook te werken en om vies te worden dan ben je uitstekend geschikt als 'stoker'.

hulp bij de opbouw en afbouw ben je niet bang je handen uit de mouwen te steken en kun je iedere klus aan die te maken heeft met de aankleding van het terrein, zoals tenten opzetten, kunstplekken inrichten samen met de kunstenaar, vuurkorven neerzetten, vervoer van materialen over het gehele terrein dan kunnen we ook jouw hulp zeer goed gebruiken.

klusjesmannen voorafgaand aan de avond zullen er veel uiteenlopende klussen gedaan moeten worden, zoals bijvoorbeeld het maken van een projectiescherm of een catering kruiwagen. Lijkt het je leuk te worden gebriefd op een onderdeel waarmee je zelf thuis aan de slag kunt gaan dan is het goed je aan te melden.

Als je je wilt opgeven is het goed te weten dat je de hele dag buiten bent, je wel van eten en drinken wordt voorzien maar dat we je helaas geen warm onderkomen kunnen aanbieden. Dus goed aankleden. Je zelf mag kiezen of je overdag, 's avonds of allebei aanwezig wilt zijn. We horen graag van je via mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


Uit de IJmuider Courant

Gepubliceerd 7 november 2012 

SANTPOORT-NOORD - ‘Voor altijd in het hart’, schreef Chantal Moerman (25) op het drijflichtje dat zij woensdagavond te water liet tijdens Allerzielen Velsen in Santpoort-Noord. Haar vader mocht 49 jaar worden. Verloren, maar nog niet vergeten. Samen met honderden anderen werd hij op begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord herdacht tijdens Allerzielen Velsen Verlicht. Kaarsjes worden gebrand, vlinders met een boodschap aan de overledene in het gras gestoken. Bij een vuur huilt iemand in stilte als de naam van een dierbare a capella gezongen wordt. De ruim duizend bezoekers vinden troost in elkaar. Het is de vierde editie van Velsen Verlicht op begraafplaats De Biezen.

Gepubliceerd 3 november 2011 

SANTPOORT-NOORD - Een ’groot verlies’ bestaat niet. Niet als de logische tegenhanger van een ’klein verlies’ althans. Langs het verdriet om een dierbare valt geen meetlat te leggen, zeggen Alice Loeters en Joke Sieraad, organisatoren van Allerzielen Velsen Verlicht. Ieder verdriet is uniek, maar door samen te herinneren kan het een viering worden. Zo’n viering is precies wat Allerzielen Velsen Verlicht beoogt. Een evenement willen Sierraad en Loeters het niet noemen - dat voelt wat vreemd bij een onderwerp als dit. Toch krijgt de avond de sfeer van een ingetogen festival. Tijdens Allerzielen Velsen Verlicht kan iedereen die dat wil naar begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord komen om zijn naasten te herinneren. ,,Als je een leven met iemand hebt gedeeld, is het belangrijk de herinnering aan dat leven in ere te houden.’’, zegt Alice Loeters, die als uitvaartbegeleider weet hoe je met vers en oud zeer om moet gaan. ,,Het is bijna onmogelijk niet te herdenken. Dat gaat privé eigenlijk vanzelf. Mensen denken vaak elke dag aan wie ze hebben verloren. Maar het is ook goed zo’n moment met anderen te delen.’’ Allerzielen Velsen Verlicht wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. De eerste keer ging dat nog onder de noemer Allerzielen Alom, een overkoepelende naam voor een landelijk project van kunstenares Ida van der Lee. Zij is de bedenker van wat Sierraad en Loeters ’Allerzielen nieuwe stijl’ noemen. Die nieuwe stijl bestaat uit een combinatie tussen herdenking en kunst. Ofwel ’rituele kunst’, zoals Joke Sierraad het noemt. Het gaat dan om twee zangeressen die rond een open vuur de namen van de overledenen a capella zingen, om het te water laten van drijflichtjes met een briefje voor de dierbare of om een schommel aan een oude eik, die symbolisch richting hemel zwaait. ,,De combinatie van kunst en ritueel raakt een gevoelige snaar’’, zegt Loeters. ,,Een gevoel van sereenheid, waardoor je gevoelens die normaal moeilijk te uiten zijn, gemakkelijker kunt bereiken. Daardoor kun je ook tot rust kunt komen.’’ Maar er zijn ook simpele handelingen die een vertrouwd gevoel naar boven kunnen brengen, zoals het maken van appelmoes, waarbij de schillers ongetwijfeld met elkaar in gesprek raken. Voor de gelegenheid wordt De Biezen verlicht met kleurige lampen, kaarsen, fakkels en lantarens. Op de katholieke hoogtijdag Allerzielen bidden de gelovigen voor hun overledenen, die zich volgens de leer nog niet in de hemel, maar in het vagevuur bevinden. Door te bidden en een bezoek te brengen aan de begraafplaats, kunnen de nabestaanden de tijd in het vagevuur verkorten. Allerzielen valt op de dag na Allerheiligen, op 2 november. Dat Allerzielen Velsen Verlicht pas een week later op de kalender staat, is geen foutje van de organisatie. ,,We willen dat dit een avond voor iedereen is’’, zegt Joke Sieraad. ,,Niet alleen voor katholiek gelovigen. De secularisatie van de kerk trekt op, de traditionele betekenis van Allerzielen is voor veel mensen verdwenen. Maar de behoefte aan herdenking is er wel.’’ En dus is de datum heel bewust een weekje na de kerkelijke herdenking geprikt. Om de scheiding aan te brengen, maar ook om mensen die wel een herdenkingsmis bijwonen de kans te geven naar beide gelegenheden te gaan.

 Gepubliceerd november 2010

Dat het nieuwe herdenken van de doden bestaansrecht heeft, ook onder niet gelovigen werd vorig jaar al bewezen. Dit jaar verzorgden uitvaartverzorger Alice Loeters samen met kunstenares Ida van der Lee en een enorme hoeveelheid vrijwilligers voor de tweede keer Allerzielen Verlicht Velsen.

Begraafplaats De Biezen in Santpoort is al een plaatje op zich maar wanneer op alle mogelijke manieren verlicht en met stemmige muziek is het sprookjesachtig. Lokale kunstenaars en leerlingen van de Duin en Kruidberg Mavo maakten de avond tot een enorm succes. De honderden bezoekers namen buien voor lief. 

Begin oktober konden belangstellenden zich inschrijven voor een workshop herinneringszuilen maken. Ongeveer 50 stuks sierden een veld. Wijnkistjes versierd, beschilderd al dan niet voorzien van tekst brachten een persoonlijke ode aan overledenen. 

Aan de oeroude treurwilg kon men een persoonlijk lint hangen na een wandeling rond de boom. Onder het genot van een snoepje gemaakt van honing van de bijen van De Biezen.