Allerzielen in de IJmuider Courant

Gepubliceerd 4 november 2010 0:16 | Laatste update 4 november 2010 0:16

Dat het nieuwe herdenken van de doden bestaansrecht heeft, ook onder niet gelovigen werd vorig jaar al bewezen. Dit jaar verzorgden uitvaartverzorger Alice Loeters samen met kunstenares Ida van der Lee en een enorme hoeveelheid vrijwilligers voor de tweede keer Allerzielen Verlicht Velsen.

Begraafplaats De Biezen in Santpoort is al een plaatje op zich maar wanneer op alle mogelijke manieren verlicht en met stemmige muziek is het sprookjesachtig. Lokale kunstenaars en leerlingen van de Duin en Kruidberg Mavo maakten de avond tot een enorm succes. De honderden bezoekers namen buien voor lief. 

Begin oktober konden belangstellenden zich inschrijven voor een workshop herinneringszuilen maken. Ongeveer 50 stuks sierden een veld. Wijnkistjes versierd, beschilderd al dan niet voorzien van tekst brachten een persoonlijke ode aan overledenen. 

Aan de oeroude treurwilg kon men een persoonlijk lint hangen na een wandeling rond de boom. Onder het genot van een snoepje gemaakt van honing van de bijen van De Biezen.

Gepubliceerd 3 november 2011 17:25 | Laatste update 3 november 2011 17:25

SANTPOORT-NOORD - Een ’groot verlies’ bestaat niet. Niet als de logische tegenhanger van een ’klein verlies’ althans. Langs het verdriet om een dierbare valt geen meetlat te leggen, zeggen Alice Loeters en Joke Sieraad, organisatoren van Allerzielen Velsen Verlicht. Ieder verdriet is uniek, maar door samen te herinneren kan het een viering worden.

Zo’n viering is precies wat Allerzielen Velsen Verlicht beoogt. Een evenement willen Sierraad en Loeters het niet noemen - dat voelt wat vreemd bij een onderwerp als dit. Toch krijgt de avond de sfeer van een ingetogen festival. Tijdens Allerzielen Velsen Verlicht kan iedereen die dat wil naar begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord komen om zijn naasten te herinneren.

,,Als je een leven met iemand hebt gedeeld, is het belangrijk de herinnering aan dat leven in ere te houden.’’, zegt Alice Loeters, die als uitvaartbegeleider weet hoe je met vers en oud zeer om moet gaan. ,,Het is bijna onmogelijk niet te herdenken. Dat gaat privé eigenlijk vanzelf. Mensen denken vaak elke dag aan wie ze hebben verloren. Maar het is ook goed zo’n moment met anderen te delen.’’

Allerzielen Velsen Verlicht wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. De eerste keer ging dat nog onder de noemer Allerzielen Alom, een overkoepelende naam voor een landelijk project van kunstenares Ida van der Lee. Zij is de bedenker van wat Sierraad en Loeters ’Allerzielen nieuwe stijl’ noemen. Die nieuwe stijl bestaat uit een combinatie tussen herdenking en kunst. Ofwel ’rituele kunst’, zoals Joke Sierraad het noemt. Het gaat dan om twee zangeressen die rond een open vuur de namen van de overledenen a capella zingen, om het te water laten van drijflichtjes met een briefje voor de dierbare of om een schommel aan een oude eik, die symbolisch richting hemel zwaait. ,,De combinatie van kunst en ritueel raakt een gevoelige snaar’’, zegt Loeters. ,,Een gevoel van sereenheid, waardoor je gevoelens die normaal moeilijk te uiten zijn, gemakkelijker kunt bereiken. Daardoor kun je ook tot rust kunt komen.’’ Maar er zijn ook simpele handelingen die een vertrouwd gevoel naar boven kunnen brengen, zoals het maken van appelmoes, waarbij de schillers ongetwijfeld met elkaar in gesprek raken. Voor de gelegenheid wordt De Biezen verlicht met kleurige lampen, kaarsen, fakkels en lantarens.

Op de katholieke hoogtijdag Allerzielen bidden de gelovigen voor hun overledenen, die zich volgens de leer nog niet in de hemel, maar in het vagevuur bevinden. Door te bidden en een bezoek te brengen aan de begraafplaats, kunnen de nabestaanden de tijd in het vagevuur verkorten. Allerzielen valt op de dag na Allerheiligen, op 2 november. Dat Allerzielen Velsen Verlicht pas een week later op de kalender staat, is geen foutje van de organisatie. ,,We willen dat dit een avond voor iedereen is’’, zegt Joke Sieraad. ,,Niet alleen voor katholiek gelovigen. De secularisatie van de kerk trekt op, de traditionele betekenis van Allerzielen is voor veel mensen verdwenen. Maar de behoefte aan herdenking is er wel.’’ En dus is de datum heel bewust een weekje na de kerkelijke herdenking geprikt. Om de scheiding aan te brengen, maar ook om mensen die wel een herdenkingsmis bijwonen de kans te geven naar beide gelegenheden te gaan.

 ost vinden in verbinding tijdens Allerzielen Velsen

Gepubliceerd 7 november 2012 22:31 | Laatste update 8 november 2012 15:07

SANTPOORT-NOORD - ‘Voor altijd in het hart’, schreef Chantal Moerman (25) op het drijflichtje dat zij woensdagavond te water liet tijdens Allerzielen Velsen in Santpoort-Noord.

Haar vader mocht 49 jaar worden. Verloren, maar nog niet vergeten. Samen met honderden anderen werd hij op begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord herdacht tijdens Allerzielen Velsen Verlicht.

Kaarsjes worden gebrand, vlinders met een boodschap aan de overledene in het gras gestoken. Bij een vuur huilt iemand in stilte als de naam van een dierbare a capella gezongen wordt.

De ruim duizend bezoekers vinden troost in elkaar. Het is de vierde editie van Velsen Verlicht op begraafplaats De Biezen.

Filmimpressies en links sponsoren

 

Zie voor filmimpressie van de viering 2011:

http://www.youtube.com/watch?v=0fsmQB4Cfc8

http://www.youtube.com/watch?v=IbbpPnCKaeQ

 

Als organisatie bewaken wij het commerciele karater van de viering. Er mag op geen enkele wijze reclame worden gemaakt tijdens de viering.

Als tegenprestatie voor uw (financiele) ondersteuning is het enige wat wij aan kunnen bieden het plaatsen van uw bedrijfsnaam op het sponsorbord bij de ingang van de begraafplaats op de dag van de viering en/of een vermelding op onze website inclusief een hyperlink naar uw website.

 

Wij bedanken:

www.aliceloeters.nl

www.krachtinbeeld.nl

www.kopiedruk.nl

 

 

 

Wetenschappelijk onderzoek

Allerzielen Velsen Verlicht

Door William Arfman

 

Als promovendus aan de Universiteit van Tilburg doe ik onderzoek naar nieuwe vormen waarmee we tegenwoordig gezamenlijk onze doden herdenken. Ik kwam voor het eerst in aanraking met de nieuwe Allerzielen viering op de Biezen toen ik nog voor de Radboud Universiteit van Nijmegen werkte. Destijds was ik echter alleen overdag even op de begraafplaats geweest om onze enquêtes af te leveren, maar moest helaas die avond elders in het land bij een herdenking zijn. Achteraf begreep ik van verschillende kanten dat de avond bijzonder geslaagd was geweest en dat ik wat had gemist. Toen ik dus voor mijn onderzoek een aantal locaties moest uitzoeken die ik van dichterbij zou volgen, viel mijn oog al snel weer op de Biezen. Niet alleen omdat ik het nu toch nog kon gaan meemaken, maar ook omdat de website sprak van het streven naar “een eigentijdse traditie die voortdurend in ontwikkeling is”. Ik was erg nieuwsgierig naar wat dat precies inhield.

 

Hard Werk

Het eerste wat ik ontdekte is dat als je streven is om een dergelijke nieuwe traditie op te zetten, dit een hoop werk is! Dat begint al met de maanden voorbereidingswerk die er aan voor afgaat: regelmatige vergaderingen, veel geregel maar ook veel handwerk, het instrueren van vrijwilligers, het verkrijgen van allerhande spullen en het geven van workshops. Bij sommige van deze dingen kreeg ik de kans om er bij te zijn en te leren wat voor organisatie er achter zo’n mooie avond schuil gaat, zowel de projectgroep als het bestuur. Ook op de dag zelf kreeg ik een kijkje achter de schermen, hoewel het in de praktijk meer was dan alleen een kijkje: als vrijwilliger hielden ze me goed aan het werk. Ik hielp de mannen van het begraafplaatsbeheer blusplekken inrichten terwijl hun collega’s fakkels en lampenkapjes plaatsten, andere vrijwilligers lampjes in tasjes deden, mannen van het licht de bomen mooi uitlichten en kunstenaars hun bijzondere plekken inrichten (of even controleerden of het brandhout wel mooi roken zou). Al doende worden zo in de loop van de dag honderden kleine beslissingen gemaakt, die samen met de verschillende beslissingen die vooraf al genomen waren de avond vorm geven.

 

Eigentijds

Al snel nadat de poorten open gingen en de bezoekers binnen stroomden deed ik mijn tweede ontdekking: voor een eigentijdse traditie moet je herdenkingsvormen hebben die mensen aanspreken. De drijflichtjes waarmee bezoekers een boodschap te water laten is duidelijk zo’n vorm die in een belangrijke behoefte voorziet. Aangezien het ook niet voor het eerste jaar is dat dit ritueel op de Biezen uitgevoerd kan worden, geeft het ook iets vertrouwds, iets wat er bij hoort. Hetzelfde geld elders op de begraafplaats bij het namen zingen, wat inmiddels ook duidelijk onderdeel van deze nieuwe traditie is. Andere vormen hebben dit jaar een nieuw jasje: de bloembollen bijvoorbeeld worden niet in een spiraal gepoot maar in een wolk gestrooid. En zelfs de verschillende rituelen en kunstvormen die dit jaar voor het eerst zijn, zoals Mijn Eigen Ritueel of Songlines, lijken mensen onmiddellijk aan te spreken. Zelf vermoed ik dat dit omdat ze op een vrij natuurlijke wijze in de gehele sfeer van de avond opgenomen worden. Als ik bij vertrek flarden van gesprekken tussen bezoekers opvang, hoor ik dan ook veel goeds over die indrukwekkende sfeer.

 

Ontwikkeling

Mijn laatste twee ontdekkingen doe ik als ik enige tijd later van de projectgroep de kans krijg om bij hun evaluatie aanwezig te zijn. De eerste heeft betrekking op het voortdurend in ontwikkeling zijn, de groep is namelijk kritisch: wat ging goed en wat niet? Welke vormen zijn voor herhaling vatbaar en welke moeten aangescherpt? Hoe werkte de indeling en wat zijn de alternatieven? Welke nieuwe dingen moeten we ons aan gaan wagen om het bijzonder te houden maar hoe zorgen we tegelijkertijd dat we de herhaling van wat goed is niet uit het oog verliezen? Al deze vragen gaan schuil achter het woordje ontwikkeling. Het laatste wat ik ontdek is dat het dragen van een nieuwe traditie op een bepaald soort verantwoordelijkheidsgevoel berust. Een behoefte om iets wat goed is in stand te houden in een maatschappij die voortdurend in beweging is. En dit is misschien nog wel het aller-moeilijkste aan dat streven wat ik in het begin al noemde. Want het is één ding om iets te bedenken en vorm te geven dat blijkbaar in een grote behoefte voorziet maar, het is heel iets anders om dat idee in stand te houden en zelfs door te ontwikkelen. Dat kost een hoop bloed, zweet, tranen en natuurlijk geld. Toch is er ook dit jaar weer een Allerzielen viering op de Biezen, en ook ik ben weer van de partij.

Vrijwilligers gezocht

Om de avond tot een succes te maken hebben we veel vrijwilligers nodig die verschillende werkzaamheden voor de organisatie kunnen uitvoeren zowel overdag als tijdens de viering zelf. We zoeken.........

gastheren of vrouwen die in staat zijn een gastvrije omgeving te realiseren Je voorziet de bezoekers van een hartelijk ontvangst bij een kunstonderdeel waardoor ze zich zeker op hun gemak zullen voelen. Bij vragen ben je instaat uit te leggen wat de bedoeling is van deze kunstuiting.

cateringdames of heren tijdens de avond zal op het centrale plein koffie en thee worden aangeboden aan de bezoekers, op het plein kunnen zij onder het genot van een warme consumptie samen zijn met lotgenoten. Ook zijn er enkele cateringmensen nodig om het terrein op te gaan om de vrijwilligers te voorzien eten en drinken.

heren en dames voor het vuur de locatie zal met licht, klank en vuur geheel worden aangekleed. Er staan vuurkorven, olielampen, fakkels deze moeten natuurlijk blijven branden. Ben je niet bang om met vuur en rook te werken en om vies te worden dan ben je uitstekend geschikt als 'stoker'.

hulp bij de opbouw en afbouw ben je niet bang je handen uit de mouwen te steken en kun je iedere klus aan die te maken heeft met de aankleding van het terrein, zoals tenten opzetten, kunstplekken inrichten samen met de kunstenaar, vuurkorven neerzetten, vervoer van materialen over het gehele terrein dan kunnen we ook jouw hulp zeer goed gebruiken.

klusjesmannen voorafgaand aan de avond zullen er veel uiteenlopende klussen gedaan moeten worden, zoals bijvoorbeeld het maken van een projectiescherm of een catering kruiwagen. Lijkt het je leuk te worden gebriefd op een onderdeel waarmee je zelf thuis aan de slag kunt gaan dan is het goed je aan te melden.

Als je je wilt opgeven is het goed te weten dat je de hele dag buiten bent, je wel van eten en drinken wordt voorzien maar dat we je helaas geen warm onderkomen kunnen aanbieden. Dus goed aankleden. Je zelf mag kiezen of je overdag, 's avonds of allebei aanwezig wilt zijn. We horen graag van je via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Meer artikelen...

  1. Begraafplaats de Biezen

Pagina 2 van 3